Att enbart fokusera på LEAN i produktionsledet utan att ta hänsyn till arbetsmiljöfaktorer är inte hållbart.
Detta gäller oavsett om det är tjänster eller varor som produceras.
Offentlig sektor har 50 procent högre sjuktal än privat sektor.
En god verksamhetsstyrning och en god arbetsmiljö hänger tätt i hop.
Det finns en stark korrelation mellan nedanstående faktorer.

God arbetsmiljö
Relevant personalomsättning
Hög frisknärvaro
Hög produktionskvalitet