Lång erfarenhet från olika branscher och uppdrag

Affärsutveckling

Ekonomistyrning

Upphandling

Riskanalyser

Projektledning

KAM seven digits

Personalansvar

Utbildning

Tillverkning

Fastighet

Finans

Privat sektor

Offentlig sektor

Miljöteknik

Marknad