GDPR är bra!
Det visar att du och din organisation tar ansvar för personuppgifter.
Det behöver inte vara omfattande eller svårt. Samtidigt medför detta ett långtgående ansvar. Det kan göras enkelt och kostnadseffektivt med en digital kartläggning, checklista och en handlingsplan.

Från och med 25 maj 2018 gäller nya dataskyddsregler, GDPR – General data protection regulation.

Det är ett regelverk för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Detta medför ett stort ansvar och kontrollfunktioner behöver etableras. Vi har därför utvecklat ett verktyg och en process för att kartlägga och hantera registrerad data för efterlevnad av GDPR. I enlighet med GDPR har alla som finns registrerade digitalt flera rättigheter. Bland annat har man rätten att få all registrerad information utlämnad och få all data raderad om så önskas. Alla organisationer är även skyldiga att uppfylla kravet för samtycke för lagring av data från varje person. Man är också skyldig att begränsa åtkomlighet till data till länder utanför EU.

För att uppfylla alla krav enligt GDPR krävs en detaljerad kartläggning.
Detta inkluderar alla format från digitala system till pappersarkiv.
Kartläggningen ska omfatta alla personuppgifter som organisationen har samlat in.
Vi hjälper dig att hitta rätt.

Kontakta oss för mer information.
Claes Tarras Ericsson
0707 55 95 50