Utvärdering av kapital- och stiftelseförvaltning.

  • många gånger går det att upphandla och kvalitetssäkra en kapitalförvaltning till en avsevärt lägre kostnad med bibehållen eller ökad riskkontroll och riskspridning.
  • utgångspunkten är att kapitalförvaltningen bör utvärderas regelbundet
  • en analys kan resultera i en bekräftelse av att förvaltningen sköts på bästa sätt
  • det kan också resultera i att små förändringar behöver göras och framföra detta till det kapitalförvaltande institutet
  • det kan också resultera i en konkurrensutsättning
  • omfattning av analys kan vara, kostnader, avkastning, risk, allokering, etik, redovisning och administration
  • därefter efterlämnas ett pedagogiskt dokument som stöd för förvaltningsansvarig, styrelsen eller placeringskommittén
  • givetvis sker detta under sekretess
https://www.ekonomifakta.se/webapi/sharedchart/sv/24218/1/all?nofullscreen